Arne Johansen

Advokat MNA

Arne Johansen er advokat og partner ved Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS i Sandnessjøen.

Johansen er allmennpraktiserende og har bred prosedyreerfaring fra både ting- og lagmannsretten innenfor de fleste rettsområder. Johansen er dessuten en av få advokater i Nordland som har prosedert til bestått prøvesak for Høyesterett.

Johansens allsidige fagkunnskap favner bredt, og har sine arbeidsområder innen forretnings- og avtalerettslige problemstillinger, fast eiendoms rettsforhold, skjønnsrett, ekspropriasjon, arbeidsrett, barnefordeling, barnevern og arv- og familierett. Han er meget engasjert innen tvisteløsning og rådgivning innen sivile saker, og er i tillegg fast forsvarer for Alstahaug tingrett.

Johansen er dessuten engasjert som foreleser på for Eiendomsmeglingsstudiet på Handelshøyskolen ved Nord Universitet i Bodø. Johansen engasjeres også jevnlig som bostyrer i konkurs- og skiftesaker.

Utdanning

2008 Advokatbevilling
2004 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Praksis

2013 – Advokat/Partner, Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS
2011 – Advokat/Partner, Advokatfirmaet Johansen & Sivertsen AS
2011 – Fagsjef Crawford & Company (Norway) AS
2007 – 2011 Avdelingsleder/Advokat Crawford & Company (Norway) AS
2005 – 2007 Advokatfullmektig personskade Crawford & Company (Norway) AS
2003 – 2005 Saksbehandler inkasso GOTHIA

Kontakt

e-post: arne@advokatarnejohansen.no
tlf: 41 66 85 00

Kaja Tømmervik

Advokat, MNA

Kaja Tømmervik er advokat ved Advokatfirmaet Arne Johansen & Co i Sandnessjøen, hvor hun har vært fast ansatt siden 1. august 2013.

Tømmervik praktiserer innenfor de fleste rettsområder, og har bred prosedyreerfaring. Hun arbeider særlig innen fast eiendoms rettsforhold, arv- og familierett og barnefordeling. Hun arbeider også med bostyreroppgaver innen konkurs- og skiftesaker, og har bred erfaring som medhjelper i tvangssalg. Tømmervik opptrer dessuten både som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Kontakt

e-post: kaja@advokatarnejohansen.no
tlf: 97 67 17 94

Emil André Krogh

Advokatfullmektig, MNA

Emil André Krogh er advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Arne Johansen & Co i Sandnessjøen, hvor han har vært fast ansatt siden 1. juni 2018.

Krogh arbeider innenfor de fleste juridiske områder, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, avtale- og obligasjonsrett, strafferett, arv- og familierett og barnefordeling.

Kontakt

e-post: emil@advokatarnejohansen.no
tlf: 90 05 16 61