Er du arbeidstaker?

Her får du bistand både ved ansettelser, diskriminering, permisjoner, omorganiseringer, arbeidsmiljø, permitteringer, oppsigelser og avskjed. Du kan også få bistand til innkreving av utestående lønn og beregning av feriepenger.

Er du arbeidsgiver ?

Vårt advokatfirma er behjelpelig med ansettelsesprosesser, omstillings- og nedbemanningsprosesser, samt andre forhold der hvor du som arbeidsgiver trenger bistand.

Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS har lang erfaring med å bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål.