I Norge er det to måter å arve på. Etter norsk lov, og etter testament.

Arverett avgjør arverettslige spørsmål i Norge. Arverett i Norge dekkes av arveloven. Arverett må sees i sammenheng med reglene om skifte. Andre viktige temaer i forbindelse med arverett er familieretten og ekteskapsloven.

Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS har lang erfaring med juridiske spørsmål knyttet til arv og arverett. Advokatfirmaet har bistått mange klienter med utgangspunkt i arveloven, og kan hjelpe med å sikre en annen fordeling av formuen enn det arveloven foreskriver. Ta kontakt slik at vi kan drøfte hva som finnes av realistiske muligheter i forbindelse med arv og arverett.

Juridisk bistand relatert til arv og arverett er viktig for samboere, som har begrenset arverett etter hverandre. Advokatfirmaet kan blant annet bistå med å opprette testament. For å redusere livsarvingers arverett, er juridisk bistand sterkt å anbefale. Sørg for å ta kontakt i tide for i størst mulig grad å sikre en ønsket fordeling av formuen.