Familierett regulerer blant annet inngåelse av ekteskap, separasjon og skilsmisse. Familieretten omhandler også reglene om forholdet til barna. Eksempler på områder som reguleres av familierett er ektefellers formuesforhold under ekteskapet. I tillegg regulerer familierett også hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning.

Barnerett regnes tradisjonelt som en del av familierett.

Trenger du juridisk hjelp i forbindelse med familierett? Samlivsbrudd har ofte betydelige rettslige konsekvenser med hensyn til økonomi og barnefordeling. Vårt advokatkontor arbeider mye med familierett og bistår med juridiske problemer i kjølvannet av samlivsbrudd.

Firmaet arbeider mye med disse fagfeltene og kan veilede og bistå med den ofte kompliserte problematikk som oppstår i kjølvannet av samlivsbrudd.