Vi har bred erfaring innen entrepriserett og bistår profesjonelle byggherrer, prosjekterende, entreprenører og leverandører i alle faser av et byggeprosjekt.

Vi har også omfattende erfaring innen forbrukerentreprise og bistår både forbruker og entreprenør i forbindelse med oppføring av bolig, rehabilitering mv.

Vår bistand omfatter blant annet valg av entrepriseform, forhandlinger, utforming og kvalitetssikring av kontakt, prosjektgjennomføring, sluttoppgjørsbehandling, forliksforhandlinger og tvisteløsning.

Vi fokuserer på at kunden skal bruke vår kompetanse tidlig i prosjektet, slik at unødige tvister og uenighet forebygges. Vår prosedyreerfaring gir oss samtidig høy kompetanse til å vurdere risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolen, til å forhandle frem gode løsninger, og til å gjennomføre rettssaker når dette er nødvendig.