Vårt firma utformer kontrakt, skjøte og bistår med oppgjør i forbindelse med overdragelse av bolig/fast eiendom.

Vi bistår deg med hele prosessen med å selge din bolig/eiendom på egenhånd. Vår kompetanse vil være uvurderlig for å sikre et formelt riktig oppgjør og eierskifte av din bolig/faste eiendom.

Advokatfirma som driver med eiendomsmegling er pliktig å tegne en sikkerhetsstillelse for det ansvar man kan pådra seg. Vårt firma har tegnet slik sikkerhetsstillelse.