Ved salg av bolig overtar i utgangspunktet kjøper risikoen for feil og mangler. Til tross for dette vil selger av huset ofte være ansvarlig for feil eller mangler som oppdages etter overtakelse.

Typiske mangler kan være vannlekkasjer, fukt og dreneringsproblemer, funksjonsfeil ved elektriske anlegg og fyringsanlegg m.v., sopp og råteskader, skadedyr av ulike slag, dårlig utførte håndverktjenester, arealavvik m.m. Andre manglende eller uriktige opplysninger som selger har gitt før avtalen ble inngått kan også representere en mangel.

Det er svært viktig at kjøper reklamerer straks mangelen oppdages, ellers kan hans rettigheter gå tapt. Det er videre viktig at man ved dokumenteringen av mangelen velger en taktstmann som har de nødvendige faglige forutsetninger til å vurdere skadeårsak, skadeomfang og utbedringskostnad.

Utredningene som må gjøres, samt vurderingene av de juridiske og faktiske omstendigheter er ofte kompliserte og sammensatte. Det vil ofte være svært fornuftig å søke bistand av en advokat med erfaring fra slike saker. Advokatfirmet Johansen & Sivertsen kan hjelpe deg med dette. Husk at din innboforsikring i mange tilfeller dekker advokatkostnadene!

Vårt advokatfirma tilbyr deg en kostnadsfri vurdering av din skadesak! Ta kontakt med oss for nærmere avtale.