Hvert år blir tusenvis av personer feilbehandlet på norkse sykehus.

Dersom du har vært utsatt for dette kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Skadeomfanget varierer fra sak till sak. Inntektstap og utgifter er de vanligste erstatningsformene, men du vil også kunne ha krav på erstatning for tapt livsutfoldelse, såkalt mènerstatning.

Pasientskadesakene er ofte kompliserte og vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med vårt kontor straks du mener å ha vært utsatt for en feilbehandling. NPE er normalt forpliktet til å dekke dine utgifter till advokat fra det tidspunkt de erkjenner at det foreligger en feilbehandling.

Vårt advokatfirma tilbyr deg en kostnadsfri vurdering av din skadesak! Ta kontakt med oss for nærmere avtale.