Hvert år skader tusenvis av personer seg på sin egen arbeidsplass. Mange pådrar seg også sykdommer og andre plager som følge av eksponering på jobb.

Dersom du blir utsatt for en yrkesskade kan du ha krav på erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet. Skadeomfanget varierer fra sak till sak. Inntektstap og utgifter er de vanligste erstatningsformene, men du vil også kunne ha krav på erstatning for tapt livsutfoldelse, såkalt mènerstatning.

Forsikringsselskapet er forpliktet till å dekke dine utgifter till advokatbistand. Dersom du skader deg på jobben vil vi anbefale deg å ta kontakt med Advokatfirmaet Johansen & Sivertsen as så raskt som mulig. Personskadesaker er ofte sammensatte og kompliserte hva gjelder både de medisinske og juridiske problemstillinger.

Vårt advokatfirma tilbyr deg en kostnadsfri vurdering av din skadesak! Ta kontakt med oss for nærmere avtale.