Emil André Krogh

Advokatfullmektig MNA

Utdanning:
2013-2018: Master i Rettsvitenskap, UiT – Norges arktiske universitet
Høst 2017: Utveksling/valgfag, Lunds Universitet, Sverige

Praksis:
2018 – : Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS
Høst 2017: Praksis hos retts- og påtaleenheten, Troms politidistrikt
2015-2017: Studentmedarbeider, Advokatfirmaet Ida Pollan Thowsen AS


Emil André Krogh er advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Arne Johansen & Co i Sandnessjøen, hvor han har vært fast ansatt siden 1. juni 2018.

Krogh arbeider innenfor de fleste juridiske områder, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, avtale- og obligasjonsrett, strafferett, arv- og familierett, offentlig rett og barnefordeling. Krogh har dessuten bred prosedyreerfaring innenfor strafferett og sivilrett i tingretten.

900 51 661 || emil@advokatarnejohansen.no