Kaja Tømmervik

Advokat MNA

Utdanning:
Praksis:


Kaja Tømmervik er advokat ved Advokatfirmaet Arne Johansen & Co i Sandnessjøen, hvor hun har vært fast ansatt siden 1. august 2013.

Tømmervik praktiserer innenfor de fleste rettsområder, og har bred prosedyreerfaring. Hun arbeider særlig innen fast eiendoms rettsforhold, arv- og familierett og barnefordeling. Hun arbeider også med bostyreroppgaver innen konkurs- og skiftesaker, og har bred erfaring som medhjelper i tvangssalg. Tømmervik opptrer dessuten både som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.