Arne Johansen

Partner/advokat MNA

Utdanning
2008 Advokatbevilling
2004 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Praksis
2013 – Advokat/Partner, Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS
2011 – Advokat/Partner, Advokatfirmaet Johansen & Sivertsen AS
2011 – Fagsjef Crawford & Company (Norway) AS
2007 – 2011 Avdelingsleder/Advokat Crawford & Company (Norway) AS
2005 – 2007 Advokatfullmektig personskade Crawford & Company (Norway) AS
2003 – 2005 Saksbehandler inkasso GOTHIA


Arne Johansen er advokat og partner ved Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS i Sandnessjøen.

Johansen er allmennpraktiserende og har bred prosedyreerfaring fra både ting- og lagmannsretten. Johansen er dessuten en av få advokater i Nordland som har prosedert til bestått prøvesak for Høyesterett.

Johansens allsidige fagkunnskap favner bredt, men særlig kan nevnes hans erfaringsgrunnlag innenfor forretnings- og avtalerettslige problemstillinger, fast eiendoms rettsforhold, skjønnsrett, ekspropriasjon, arbeidsrett, barnefordeling, barnevern, arv- og familierett. Han er meget engasjert med tvisteløsning og rådgivning i sivile saker, og er i tillegg fast forsvarer for Hålogaland lagmannsrett og Alstahaug tingrett.

Johansen er dessuten engasjert som foreleser ved Eiendomsmeglingsstudiet på Handelshøyskolen ved Nord Universitet i Bodø. Johansen engasjeres også jevnlig som bostyrer i konkurs- og skiftesaker.

41 66 85 00 || arne@advokatarnejohansen.no