Slipper fengsel etter knivran

En mann i 20-årene ble dømt til ett år ubetinget fengsel i Alstahaug lagmannsrett. Nå har Hålogaland lagmannsrett redusert straffen til 358 timer samfunnsstraff.

Får samfunnsstraff

«Domfelte er inne i en svært positiv utvikling. Lovbruddet synes å ha vært en tankevekker for ham. Han har på forbilledlig måte grepet fatt i sine rusproblemer og arbeider målrettet for å unngå tilbakefall til tidligere rusproblematikk. Domfelte har også søkt hjelp hos VOP for sine psykiske problemer. I tillegg har han utfordringer på grunn av [diagnose]. Han har også brutt med sine venner i rusmiljøet på Helgeland», skriver lagmannsretten i dommen.

Samtidig påpeker retten:

«Som nevnt er hjemmeran alvorlige lovbrudd. Ransforsøket ble begått overfor en eldre og fysisk underlegen person i sitt hjem hvor vedkommende skal følge seg trygg. Handlingen må ha fremstått som skremmende for fornærmede idet domfelte var maskert og fremviste en kjøkkenkniv med blad på ca. 20 cm.»

— Feil dom

Mannens forsvarer er advokat Arne Johansen. Han kommenterte tingrettens dom og spørsmålet om samfunnsstraff overfor BA i fjor:

– Jeg mener dommen er feil holdt opp mot de særlige omstendighetene som er dokumentert i saken, derfor må spørsmålet prøves for lagmannsretten. Jeg har i min karriere aldri sett på maken til vellykket rehabilitering som har pågått over ett år med selve hendelsen som et veiskille. Man tar inn over seg at det er en alvorlig hendelse, men hensynene må vurderes nærmere av lagmannsretten, sa han da advokaten.

Artikkel i Helgelands Blad
Artikkel i Brønnøysunds Avis