Seier i Alstahaug tingrett

Advokat Arne Johansen og advokatfullmektig Kaja Tømmervik vant frem med sin argumentasjon og sikret sin klient prisavslag og erstatning på over en halv million kroner i en dom avsagt av Alstahaug tingrett 8. mai 2014.

Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS tok ut stevning på vegne av sin klient etter at det viste seg at huset hun hadde kjøpt hadde sviktende drenering som igjen hadde ført til innvendige følgeskader. Retten slår fast at manglene var av vesentlig karakter og tilkjente i tillegg til prisavslag og erstatning dekning av sakens omkostninger.

Dom-Andreassen-Nordoy