Nyansettelse hos Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS

Kaja Tømmervik er ansatt som advokatfullmektig på kontoret i Sandnessjøen. Tømmervik vil med sin tiltredelse styrke kontorets kompetanse og servicenivå. Tømmervik tiltrer formelt 1. august 2013.