Advokat Johansen med bestått prøve for Norges Høyesterett!

Advokat Arne Johansen har prosedert sin første sak for Høyesterett og formelt bestått prøven. Med dette trenger advokat Johansen å føre bare en sak til for Høyesterett for å få formell møterett for landets høyeste domstol.

Frem til 1978 hadde advokater med godkjent prøve i Høyesterett tittelen «Høyesterettsadvokat». De som har avlagt godkjent prøve senere har tittelen Møterett for Høyesterett.