Alvhilde M. Austad ansatt som advokatfullmektig

Alvhilde Mikkelborg Austad er per 1. august 2017 ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS.

Alvhilde vil med sin tiltredelse ytterligere styrke kontorets kompetanse og servicenivå, hvoretter firmaet nå teller i alt 3 advokater og én advokatfullmektig.