Slipper fengsel etter knivran

En mann i 20-årene ble dømt til ett år ubetinget fengsel i Alstahaug lagmannsrett. Nå har Hålogaland lagmannsrett redusert straffen til 358 timer samfunnsstraff. Får samfunnsstraff «Domfelte er inne i …