Slipper fengsel etter knivran

En mann i 20-årene ble dømt til ett år ubetinget fengsel i Alstahaug lagmannsrett. Nå har Hålogaland lagmannsrett redusert straffen til 358 timer samfunnsstraff. Får samfunnsstraff «Domfelte er inne i …

Seier i Alstahaug tingrett

Advokat Arne Johansen vant frem med sin argumentasjon hvoretter hans klient fikk gjennomslag for sitt pengekrav, i tillegg til at motparten måtte dekke sakskostnadene. Dommen kan du lese under. 79550

Seier i Rana tingrett

Advokat Arne Johansen vant frem med sin argumentasjon hvoretter hans klient fikk gjennomslag for sitt pengekrav, i tillegg til at motparten måtte dekke sakskostnadene. Dommen kan du lese under. SKM_C554e15010610460

Fra en til tre

ØKER IGJEN: Cecilie Utsumo (til høyre) er siste ansettelse for Arne Johansen. Kaja Tømmervik begynte for et år siden. (Foto: Lars Olve Hesjedal, hblad.no) Nyansettelse Den 1. august 2014 tiltrer …