Advokat Arne Johansen & Co AS

Om oss

Advokatfirmaet Arne Johansen & Co AS er et av de ledende advokatfirmaene på Helgeland. Vi har kontorsted i Sandnessjøen på Helgelandskysten, og vi tar saker over hele landet.

Helt siden oppstarten i 2011 har selskapet bygget seg opp en bred saksportefølje hvor det tilbys juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder. Vi har privatpersoner, bedrifter/næringsliv, organisasjoner og offentlige instanser som klienter. Advokatfirmaet består i dag av 2 advokater, 1 advokatfullmektig, samt 1 sekretær.

Våre advokater kombinerer solid fagkompetanse, bransjekunnskap og forretningsforståelse, for å gi praktiske og effektive råd til våre klienter. Vår rådgivning skal gjennomgående holde høy standard, hvor tilgjengelighet og integritet også skal være bærende elementer i vår klientrepresentasjon.

Nytt fra oss i retten og media

Siste nytt

Slipper fengsel etter knivran

En mann i 20-årene ble dømt til ett år ubetinget fengsel i Alstahaug lagmannsrett. Nå har Hålogaland lagmannsrett redusert straffen til 358 timer samfunnsstraff. Får samfunnsstraff «Domfelte er inne i …

Har du fri rettshjelp? Usikker på betydningen av det? Sjekk det her.

Hva koster det å hyre oss

Våre priser

Sivile saker

kr1.500-2.500
Veil. pris pr. time eks mva.
  • Arbeidsrettssaker
  • Barnefordelingssaker
  • Tvistesummen er over 125.000,-

Straffesaker

Ikke oppgitt
I de fleste saker dekker retten salær
  • Tilståelsesdom
  • Meddomsrett
  • Anke

Foreldretvist

Ikke oppgitt
Fri rettshjelp?
  • Foreldreansvar
  • Hvem barnet skal bo fast hos og/eller
  • Samvær