Advokat Arne Johansen & Co AS

Om oss

Vi er et av de ledende advokatfirmaene på Helgeland. Vi har kontorsted i Sandnessjøen på Helgelandskysten, og vi tar saker over hele landet.
Våre advokater praktiserer innenfor et bredt spekter av saksfelt.

Helt siden oppstarten i 2011 har selskapet bygget seg opp en bred portefølje som består av privatpersoner, bedrifter og offentlige etater. Selskapet består i dag av 2 advokater og 2 advokatfullmektiger med erfaring innenfor de fleste rettsområder. Vi fokuserer hver dag på å yte kvalitet og service, slik at våre kunder får tett oppfølging og de beste tjenestene.

Nytt fra oss i retten og media

Siste nytt

Har du fri rettshjelp? Usikker på betydningen av det? Sjekk det her.

Hva koster det å hyre oss

Våre priser

Sivile saker

kr1.500-2.500
Veil. pris pr. time eks mva.
  • Arbeidsrettssaker
  • Barnefordelingssaker
  • Tvistesummen er over 125.000,-

Straffesaker

Ikke oppgitt
I de fleste saker dekker retten salær
  • Tilståelsesdom
  • Meddomsrett
  • Anke

Foreldretvist

Ikke oppgitt
Fri rettshjelp?
  • Foreldreansvar
  • Hvem barnet skal bo fast hos og/eller
  • Samvær